Wańka-wstańka to prosta i dzięki temu niezawodna pamiątkowa zabawka-ozdoba. Wyważona jest w taki sposób, że zawsze powraca do pozycji pionowej, stąd też bierze się jej polska nazwa. Nazwa rosyjska - "niewalaszka" również odnosi się do tej właściwości, ale widzianej z innej strony. Taka laka nie przewraca się ("nie wala"). RU oferuje kilka modeli waniek-wstaniek, pochodzących z Siemionowa lub spod Moskwy. Wańki-wstańki z Siemionowa mają formę zwykłą lub dzwonka i pokryte i są bezpieczne dla dzieci, ponieważ pokryte są lakierem nietoksycznym, a na ich powuerzchni brak jest drobnych elementów, które mogłyby stawrzać niebezpieczeństwo. Producent waniek -wstaniek z Szatury pod Moskwą nie podaje informacji o lakierze. Na tych lalkach możliwy jest broka, mogą tez one nie być lakierowane w ogóle. Z drugiej strony - reprezentują one większą róźnorodność wzorów, w odróżnieniu od typowych, przypominających nietradycyjną matrioszkę siemionowską, waniek wstaniek z Siemionowa. Szczególnie efektownie wyglądają szaturskie wańki-wstańki na okres bożonarodzeniowo-noworoczny: Śnieżynka i Dziadek Mróz.

Wańki-wstańki, oferowane przez RU to największy wybór i najwyższa jakość w Polsce.

Widniejące pod zdjęciami napisy są kodami towarów. Użycie kodów w zapytaniach i zamówieniach znacznie ułatwia i prześpiesza komunikację i obsługę zapytan i zamówień.